فرهنگ سازمانی

چشم انداز سازمانی

یک ناو هواپیمابر ماشین آلات ساختمانی بسازید و برندی با قدمت یک قرن بسازید.

ماموریت سازمانی

ماشین آلات ساختمانی، همراه با "کوه های دور".

روحیه کارآفرینی

متحد شوید و همکاری کنید، پیوسته کار کنید و صادق باشید.

اصل عملیات سازمانی

کیفیت یک برند ایجاد می کند و آینده را با یکپارچگی اداره می کند.

روح عصر جدید سرمایه گذاری

ایجاد مزیت رقابتی از طریق نوآوری های تکنولوژیکی.

Enterprise-Culture1
Enterprise-Culture2
Enterprise-Culture3
Enterprise-Culture4
Enterprise-Culture5
Enterprise-Culture6
Enterprise-Culture7
Enterprise-Culture8
Enterprise-Culture9
Enterprise-Culture10